Soru:

6. Misakım letleriyle lağı olar Buna g 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Hükümeti tarafından resmiyeti kabul edilebilir kurumla

6. Misakım
letleriyle
lağı olar
Buna g
3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Hükümeti
tarafından resmiyeti kabul edilebilir kurumlar:
arasında gösterilebilir?
hangisi
mez?
A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Temsil Kurulu
A) Kapi
B) Sinir
C) Azin
D) Boğ
C) Meclis-i Mebusan
D) Sivas Kongresi
E) TBMM Hükümeti
E) Reji
1
133

6. Misakım letleriyle lağı olar Buna g 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Hükümeti tarafından resmiyeti kabul edilebilir kurumlar: arasında gösterilebilir? hangisi mez? A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti B) Temsil Kurulu A) Kapi B) Sinir C) Azin D) Boğ C) Meclis-i Mebusan D) Sivas Kongresi E) TBMM Hükümeti E) Reji 1 133

Zaman ve Takvim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster