Soru:

5. Tarihin dönemlendirilmesiyle ilgili olarak verilen, 1. Milattan önceki tarihlerde rakamsal büyüklükler günümüze doğru artar.

5.
Tarihin dönemlendirilmesiyle ilgili olarak verilen,
1. Milattan önceki tarihlerde rakamsal büyüklükler günümüze
doğru artar.
II. Milattan sonraki tarihlerde sayıların başına MS takısı geti-
rilmesi gerekmemektedir.
III. MÖ 1280 tarihi; MÖ XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde yer almak-
tadır.
bilgilerinden hangileri yanlıstır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

5. Tarihin dönemlendirilmesiyle ilgili olarak verilen, 1. Milattan önceki tarihlerde rakamsal büyüklükler günümüze doğru artar. II. Milattan sonraki tarihlerde sayıların başına MS takısı geti- rilmesi gerekmemektedir. III. MÖ 1280 tarihi; MÖ XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde yer almak- tadır. bilgilerinden hangileri yanlıstır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Zaman ve Takvim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster