Soru:

Soru 10 Toplumu ve devleti geri bırakan, çağa ayak uyduramayan kurumların ani ve köklü bir değişiklikle ve gerektiğinde zora da

Soru 10
Toplumu ve devleti geri bırakan, çağa ayak uyduramayan kurumların ani ve köklü bir değişiklikle ve gerektiğinde zora da
başvurarak ortadan kaldırılması ve yerlerine toplumu ileriye götürecek kurumların oluşturulmasına ne ad verilir?
ihtilâl
B Çağdaşlaşma (Modernleşme)
© Tekâmül (Evrim)
D) İnkılâp (Devrim)

Soru 10 Toplumu ve devleti geri bırakan, çağa ayak uyduramayan kurumların ani ve köklü bir değişiklikle ve gerektiğinde zora da başvurarak ortadan kaldırılması ve yerlerine toplumu ileriye götürecek kurumların oluşturulmasına ne ad verilir? ihtilâl B Çağdaşlaşma (Modernleşme) © Tekâmül (Evrim) D) İnkılâp (Devrim)