Soru:

A) Yalnız! D) I ve II 3. Çin Uygarlığı'nın katkılan ile gelişen kağıt, matbaa, pusula ve barut uygarlığın ortak mirasıdır. Bu bu

A) Yalnız!
D) I ve II
3. Çin Uygarlığı'nın katkılan ile gelişen kağıt, matbaa,
pusula ve barut uygarlığın ortak mirasıdır.
Bu buluşların etkileri arasında aşağıdakilerden
bangisi yer almaz?
A) Cok geniş toprakların fethedilebilmesi
B) Özgün bir uygarlik yapisinin gelişmesi
C) Farklı toplumlaria etkileşimin kolaylaşması
D) Silah sanayisinin gelişmesi
E) Eğitim, kültür ve sanatın gelişmesi
düzenlenerek Hammura

A) Yalnız! D) I ve II 3. Çin Uygarlığı'nın katkılan ile gelişen kağıt, matbaa, pusula ve barut uygarlığın ortak mirasıdır. Bu buluşların etkileri arasında aşağıdakilerden bangisi yer almaz? A) Cok geniş toprakların fethedilebilmesi B) Özgün bir uygarlik yapisinin gelişmesi C) Farklı toplumlaria etkileşimin kolaylaşması D) Silah sanayisinin gelişmesi E) Eğitim, kültür ve sanatın gelişmesi düzenlenerek Hammura

Yönetim Biçimleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster