Soru:

A kitapçığı an Mezo- ilmekte- Mezopo- 28. İlk Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı Gök Tanrı- dan alınan kut anlayışına dayanm

A
kitapçığı
an Mezo-
ilmekte-
Mezopo-
28. İlk Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı Gök Tanrı-
dan alınan kut anlayışına dayanmaktaydı. Bu nedenle
yönetme hakkı sadece hanedan ailesine aitti. Hanedan
ailesine mensup her er kişi hükümdar olabilmekteydi.
Yalnız bu
bilgiye göre ilk Türk devetleriyle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
erinde
i aşa-
TA
A) Egemenliğin kaynağı tanrısaldır.
B) Hanedan ailesindeki her kişi hükümdar olabilir.
+ C) Veraset sistemi belirsizdir. Ľ
+ D) “Kut'sadece hanedan üyelerinde bulunur.
Hükümdar olabilmek için bazı kurallar vardır.
29. T.B.M.M'nin çıkardığı,
Saltanatın Kaldırılması Kanunu
# Tevhidi Tedrisat Kanunu
III. Kabotaj Kanunu
seitin
uygulamalarından hangilerinin Laiklik ilkesiyle iliş-

A kitapçığı an Mezo- ilmekte- Mezopo- 28. İlk Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı Gök Tanrı- dan alınan kut anlayışına dayanmaktaydı. Bu nedenle yönetme hakkı sadece hanedan ailesine aitti. Hanedan ailesine mensup her er kişi hükümdar olabilmekteydi. Yalnız bu bilgiye göre ilk Türk devetleriyle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? erinde i aşa- TA A) Egemenliğin kaynağı tanrısaldır. B) Hanedan ailesindeki her kişi hükümdar olabilir. + C) Veraset sistemi belirsizdir. Ľ + D) “Kut'sadece hanedan üyelerinde bulunur. Hükümdar olabilmek için bazı kurallar vardır. 29. T.B.M.M'nin çıkardığı, Saltanatın Kaldırılması Kanunu # Tevhidi Tedrisat Kanunu III. Kabotaj Kanunu seitin uygulamalarından hangilerinin Laiklik ilkesiyle iliş-

Yönetim Biçimleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster