Soru:

00 ilk Çağ'da İran'da kurulan Pers İmparatorluğu'n- da görülen, 1. posta örgütünün kurulması, II. satraplık adı verilen idari bi

00 ilk Çağ'da İran'da kurulan Pers İmparatorluğu'n-
da görülen,
1. posta örgütünün kurulması,
II. satraplık adı verilen idari birimlerin müfettişlerce
denetlenmesi,
III. Anadolu'da siyasi egemenlik kurulması
uygulamalarından hangileri merkezi otoritenin ko-
runması amacıyla gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız II Be II
C) I ve III
D) II ve III
EDX, Il ve III
.

00 ilk Çağ'da İran'da kurulan Pers İmparatorluğu'n- da görülen, 1. posta örgütünün kurulması, II. satraplık adı verilen idari birimlerin müfettişlerce denetlenmesi, III. Anadolu'da siyasi egemenlik kurulması uygulamalarından hangileri merkezi otoritenin ko- runması amacıyla gerçekleştirilmiştir? A) Yalnız II Be II C) I ve III D) II ve III EDX, Il ve III .