Soru:

KARADENİZ no Eoane BIZANS IMP etib MAMAHA Adom SENIZ Sarten ZONTOLOU pinahalo O KARESIOĞOLLARI www OSMANOĞULLAR NOAROGULLARI TO

KARADENİZ
no
Eoane
BIZANS IMP
etib
MAMAHA
Adom
SENIZ
Sarten
ZONTOLOU
pinahalo
O KARESIOĞOLLARI
www
OSMANOĞULLAR NOAROGULLARI
TO
Baybu
. ADARA
ERETNA BEYUGI
En
GERVIYANOĞULLARI
SARUHANOĞULLAR
sha
AYDINOGULLAH
MENTRELLA
D.
laparta
Beye
HAMİTOGULLARI
ho
OGLAN
EGE DENİZ
KARAMANDOULAR
MONOKLAR
MEMER
AKDENİZ
XIV. yüzyılın başlarında Anadolu'nun durumunu gösteren yukarıdaki harita ve bu haritada yer alan beylik ve devletlerin üzelike
göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki çıkanmlardan hangisi yapılamaz?
A Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki siyasi varlığı hâlen devam etmektedir.
By Karesioğulları Beyliği denizcilik alanında Anadolu'nun en gelişmiş beyliğidir:
G) Anadolu'da gayrimüslim unsurlar da varlığını devam ettirmektedir +
D) Osmanlilar toprak bakımından Anadolu'nun en küçük beylikleri arasında yer almaktadır.
E) Eratna Beyliği yüzölçümü bakımından Anadolu'nun en büyük beyliğidir.

KARADENİZ no Eoane BIZANS IMP etib MAMAHA Adom SENIZ Sarten ZONTOLOU pinahalo O KARESIOĞOLLARI www OSMANOĞULLAR NOAROGULLARI TO Baybu . ADARA ERETNA BEYUGI En GERVIYANOĞULLARI SARUHANOĞULLAR sha AYDINOGULLAH MENTRELLA D. laparta Beye HAMİTOGULLARI ho OGLAN EGE DENİZ KARAMANDOULAR MONOKLAR MEMER AKDENİZ XIV. yüzyılın başlarında Anadolu'nun durumunu gösteren yukarıdaki harita ve bu haritada yer alan beylik ve devletlerin üzelike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki çıkanmlardan hangisi yapılamaz? A Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki siyasi varlığı hâlen devam etmektedir. By Karesioğulları Beyliği denizcilik alanında Anadolu'nun en gelişmiş beyliğidir: G) Anadolu'da gayrimüslim unsurlar da varlığını devam ettirmektedir + D) Osmanlilar toprak bakımından Anadolu'nun en küçük beylikleri arasında yer almaktadır. E) Eratna Beyliği yüzölçümü bakımından Anadolu'nun en büyük beyliğidir.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster