Soru:

D) 9. E) Türkiye Selçuklu Devleti'nde tahta çıkan hükümdar Abbasi halifesinden hükümdar- lığını onaylayan menşur alırdı. Bu uygu

D)
9.
E)
Türkiye Selçuklu Devleti'nde tahta çıkan
hükümdar Abbasi halifesinden hükümdar-
lığını onaylayan menşur alırdı.
Bu uygulama;
I. idari özerklik,
II. siyasi alanda halifeye bağlılık,
III. siyasi otorite
Çözüm
Kervansa
Si, sigorta
indirimin
neliktir. S
li bir mer
lu ticare
durumlarından hangilerinin korunma-
sini sağlama amacı taşımaktadır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
4.
E) I ve III

D) 9. E) Türkiye Selçuklu Devleti'nde tahta çıkan hükümdar Abbasi halifesinden hükümdar- lığını onaylayan menşur alırdı. Bu uygulama; I. idari özerklik, II. siyasi alanda halifeye bağlılık, III. siyasi otorite Çözüm Kervansa Si, sigorta indirimin neliktir. S li bir mer lu ticare durumlarından hangilerinin korunma- sini sağlama amacı taşımaktadır? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 4. E) I ve III

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster