Soru:

BİLİMLER 11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah- ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) al

BİLİMLER
11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah-
ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
yrılan kısmına işaretleyiniz.
Ermeni tarihçi Urfalı Matheos ile Süryani tarihçi Mihael
eserlerinde Bizanslılara karşı duydukları kinden do-
layı Ermenilerin, Türklerin Anadolu'ya yaptıkları fetih
hareketlerinde fazla direniş göstermediğini belirtmek.
tedir
. Süryani Mihael'in şu sözleri bu durumu açıkça
göstermektedir
: “Türkler, Rumlar gibi kimsenin dinine
ve inancına karışmıyor; hiçbir baskı ve zulüm düşün-
müyorlardı."
Türklerin Anadolu'da uyguladığı bu politikanın
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söy-
lenemez?
A) Türklerin yönetiminin kolaylıkla benimsenmesine
B) Balkanlardaki Türk ilerleyişinin kolaylaşmasına
C) Bizans'ın bölgedeki itibarının azalmasına
D) Bizans ordusunun garnizonlardaki direnişinin zayıf-
lamasına
E) Türklerin şehirleşme faaliyetlerinin hız kazanma-
sina
3.
Westphalia

BİLİMLER 11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah- ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait yrılan kısmına işaretleyiniz. Ermeni tarihçi Urfalı Matheos ile Süryani tarihçi Mihael eserlerinde Bizanslılara karşı duydukları kinden do- layı Ermenilerin, Türklerin Anadolu'ya yaptıkları fetih hareketlerinde fazla direniş göstermediğini belirtmek. tedir . Süryani Mihael'in şu sözleri bu durumu açıkça göstermektedir : “Türkler, Rumlar gibi kimsenin dinine ve inancına karışmıyor; hiçbir baskı ve zulüm düşün- müyorlardı." Türklerin Anadolu'da uyguladığı bu politikanın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söy- lenemez? A) Türklerin yönetiminin kolaylıkla benimsenmesine B) Balkanlardaki Türk ilerleyişinin kolaylaşmasına C) Bizans'ın bölgedeki itibarının azalmasına D) Bizans ordusunun garnizonlardaki direnişinin zayıf- lamasına E) Türklerin şehirleşme faaliyetlerinin hız kazanma- sina 3. Westphalia

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster