Soru:

6. Coğrafi Keşiflerin gerçekleştirilmesinde, 1. dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, II. Fransız İhtilali'yle milliyetçilik

6.
Coğrafi Keşiflerin gerçekleştirilmesinde,
1. dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması,
II. Fransız İhtilali'yle milliyetçilik düşüncesinin yayılma-
SI,
III. krallıklar arasında ekonomik rekabet yaşanması
gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuştur?
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız!
D) I ve III
E) II ve III

6. Coğrafi Keşiflerin gerçekleştirilmesinde, 1. dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, II. Fransız İhtilali'yle milliyetçilik düşüncesinin yayılma- SI, III. krallıklar arasında ekonomik rekabet yaşanması gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuştur? B) Yalnız III C) I ve II A) Yalnız! D) I ve III E) II ve III

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster