Soru:

4. 2. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'a girerek Abbasi halifesini şi Büveyhioğullarının baskısından kurtarmıştır. Abbasi halifesi

4.
2. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'a girerek Abbasi halifesini şi
Büveyhioğullarının baskısından kurtarmıştır. Abbasi halifesi
Kaimbiemrillah zulmü yıktığı, adaleti kurduğu ve Islamiyet'e
yaptığı hizmetler için Tuğrul Bey'e "Doğu'nun ve Batı'nın Sul-
tanı" unvanını vermiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Halifelik yetkisinin Tuğrul Bey'e geçtiğine
B) Tuğrul Bey'in Islam dünyasında önemli bir siyasi güç ol-
duğuna
C) Türklerin İslamiyeti kabul ettiğine
D) Tuğrul Bey'in İslam dünyasında mezhep çatışmalarına
son verdiğine
E) Tuğrul Bey'in Büyük Selçuklu Devleti'ni kurduğuna
Deneme Sınavı
14

4. 2. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'a girerek Abbasi halifesini şi Büveyhioğullarının baskısından kurtarmıştır. Abbasi halifesi Kaimbiemrillah zulmü yıktığı, adaleti kurduğu ve Islamiyet'e yaptığı hizmetler için Tuğrul Bey'e "Doğu'nun ve Batı'nın Sul- tanı" unvanını vermiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Halifelik yetkisinin Tuğrul Bey'e geçtiğine B) Tuğrul Bey'in Islam dünyasında önemli bir siyasi güç ol- duğuna C) Türklerin İslamiyeti kabul ettiğine D) Tuğrul Bey'in İslam dünyasında mezhep çatışmalarına son verdiğine E) Tuğrul Bey'in Büyük Selçuklu Devleti'ni kurduğuna Deneme Sınavı 14

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster