Soru:

3. Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi'nde yönetimde etkin- liğini artıran vezir Sadettin Köpe

3. Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen,
II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi'nde yönetimde etkin-
liğini artıran vezir Sadettin Köpek idam ettirilmiştir.
Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar II. Gıyaseddin
Keyhüsrev'in üç oğlunu da sultan ilan etmişlerdir.
Kervansaraylar ve hanlar yapılmış ayrıca, tüccarların
malları devlet sigortası kapsamına alınmıştır.
-
-
gibi gelişmeler göz önüne alındığında aşağıdaki-lerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Ekonomik gelirlerin artırılması amaçlanmıştır.
B) Devlet yönetiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır.
C) Moğollar Anadolu'da taht kavgalarına neden olacak bir
ortam oluşturmuşlardır.
D) Ticareti geliştirmek için çeşitli önlemler alınmıştır.
E) Bizans'a karşı, Moğollarla işbirliği yapılmıştır.

3. Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi'nde yönetimde etkin- liğini artıran vezir Sadettin Köpek idam ettirilmiştir. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in üç oğlunu da sultan ilan etmişlerdir. Kervansaraylar ve hanlar yapılmış ayrıca, tüccarların malları devlet sigortası kapsamına alınmıştır. - - gibi gelişmeler göz önüne alındığında aşağıdaki-lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ekonomik gelirlerin artırılması amaçlanmıştır. B) Devlet yönetiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. C) Moğollar Anadolu'da taht kavgalarına neden olacak bir ortam oluşturmuşlardır. D) Ticareti geliştirmek için çeşitli önlemler alınmıştır. E) Bizans'a karşı, Moğollarla işbirliği yapılmıştır.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster