Soru:

11. I. Doğu Karadeniz'de kurulan Pontus Devleti Selçukluların bölgedeki ticaretini engelleyin- ce Türkler bölgeye sefer düzenlem

11. I. Doğu Karadeniz'de kurulan Pontus Devleti
Selçukluların bölgedeki ticaretini engelleyin-
ce Türkler bölgeye sefer düzenlemiştir.
II. Selçuklular, iznik Rum imparatoru ve Kibris
krali ile ticaret anlaşması imzalamışlardır.
III. I. Alaeddin Keykubat Ahlata saldıran Har-
zemşahlarla savaşmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Türkiye
Selçuklularının seferlerinde ticaret faaliyetle-
rinin etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) Il ve III
C) / ve 11
E) I, II ve III

11. I. Doğu Karadeniz'de kurulan Pontus Devleti Selçukluların bölgedeki ticaretini engelleyin- ce Türkler bölgeye sefer düzenlemiştir. II. Selçuklular, iznik Rum imparatoru ve Kibris krali ile ticaret anlaşması imzalamışlardır. III. I. Alaeddin Keykubat Ahlata saldıran Har- zemşahlarla savaşmıştır. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Türkiye Selçuklularının seferlerinde ticaret faaliyetle- rinin etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) Il ve III C) / ve 11 E) I, II ve III

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster