Soru:

11 9. can niş nih nuk ding Moğol kökenli Karahitaylara karşı güçlü bir savunma düze- ni kurmaya çalıştı. Siyasi gücünü Abbasi ha

11
9.
can
niş
nih
nuk
ding
Moğol kökenli Karahitaylara karşı güçlü bir savunma düze-
ni kurmaya çalıştı.
Siyasi gücünü Abbasi halifeliğine tanıttı.
Gazneliler ve Karahanlılar üzerine sefer düzenleyerek bu
devletleri kontrol altına aldı.
Harzem valisinin isyanını bastırdı.
Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Sencer'in bu faaliyetleri-
ne bakarak ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
.
ime
A) Devlet, en güçlü dönemine ulaşmıştır.
B) İçte ve dışta nüfuz kurulmuştur.
C) Moğolların varlığına son verilmiştir.
D) Halifelik egemenlik altına alınmıştır.
E) Eyaletlerde bağımsızlık isyanları çıkmıştır.

11 9. can niş nih nuk ding Moğol kökenli Karahitaylara karşı güçlü bir savunma düze- ni kurmaya çalıştı. Siyasi gücünü Abbasi halifeliğine tanıttı. Gazneliler ve Karahanlılar üzerine sefer düzenleyerek bu devletleri kontrol altına aldı. Harzem valisinin isyanını bastırdı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Sencer'in bu faaliyetleri- ne bakarak ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? . ime A) Devlet, en güçlü dönemine ulaşmıştır. B) İçte ve dışta nüfuz kurulmuştur. C) Moğolların varlığına son verilmiştir. D) Halifelik egemenlik altına alınmıştır. E) Eyaletlerde bağımsızlık isyanları çıkmıştır.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster