Soru:

TEST AYTI 63 5. 1. Vergi sisteminde adaletin olmaması II. Amerikalılara maddi yardımda bulunulmas! III. Uzun savaşlar sonucu ülk

TEST AYTI
63
5. 1. Vergi sisteminde adaletin olmaması
II. Amerikalılara maddi yardımda bulunulmas!
III. Uzun savaşlar sonucu ülkenin maddi ve manevi olarak
yıpranması
Yukarıdaki öncüllerden hangileri 1789 Fransız İhtilali'nin
başlamasında etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 1
Clivell
D) I ve III
E I ve III
6. I. Fabrikaların çoğalması sonucu işçi sınıfı ve işçi hakları
meselesi ortaya çıkmıştır.

TEST AYTI 63 5. 1. Vergi sisteminde adaletin olmaması II. Amerikalılara maddi yardımda bulunulmas! III. Uzun savaşlar sonucu ülkenin maddi ve manevi olarak yıpranması Yukarıdaki öncüllerden hangileri 1789 Fransız İhtilali'nin başlamasında etkili olmuştur? A) Yalnız 1 B) Yalnız 1 Clivell D) I ve III E I ve III 6. I. Fabrikaların çoğalması sonucu işçi sınıfı ve işçi hakları meselesi ortaya çıkmıştır.

Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster