Soru:

TARIH Değişim Çağınd Uluslararası İlişkilerde De 6. XI. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar geçen sürecte Batı, İslam dün- yasından yap

TARIH
Değişim Çağınd
Uluslararası İlişkilerde De
6.
XI. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar geçen sürecte Batı, İslam dün-
yasından yaptığı çevirilerle skolastik düsünce yüzünden yitirdi-
ği Eski Yunan felsefesini yeniden keşfetmiştir.
Bu durumun Avrupa'da,
som
1. bilimsel ve kültürel faaliyetlerin hızlanması,
II. ulusal devletlerin kurulması,
III. sınıf farklılıklarının sona ermesi
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) I ve II

TARIH Değişim Çağınd Uluslararası İlişkilerde De 6. XI. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar geçen sürecte Batı, İslam dün- yasından yaptığı çevirilerle skolastik düsünce yüzünden yitirdi- ği Eski Yunan felsefesini yeniden keşfetmiştir. Bu durumun Avrupa'da, som 1. bilimsel ve kültürel faaliyetlerin hızlanması, II. ulusal devletlerin kurulması, III. sınıf farklılıklarının sona ermesi gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) I, II ve III D) I ve II

Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster