Soru:

Rİ SERMAYE VE EMEK döne lilmiş. şağı- 1. Adam Smith (Edim Smit), “Milletlerin Zenginliği” adlı ese- rinde yeni üretim yapılarını

Rİ
SERMAYE VE EMEK
döne
lilmiş.
şağı-
1. Adam Smith (Edim Smit), “Milletlerin Zenginliği” adlı ese-
rinde yeni üretim yapılarını engellediği için aşağıdakiler-
den hangisinin kaldırılmasının önemine değinmiştir?
MA
A Feodal düzenin
B) Makineli üretim tarzının
C) Köleci toplum düzenin
D) Loncalarin
E) Ustalık belgesinin
u sektörlerin ihtiyaç duyduğu dayanıklı ürünle-

Rİ SERMAYE VE EMEK döne lilmiş. şağı- 1. Adam Smith (Edim Smit), “Milletlerin Zenginliği” adlı ese- rinde yeni üretim yapılarını engellediği için aşağıdakiler- den hangisinin kaldırılmasının önemine değinmiştir? MA A Feodal düzenin B) Makineli üretim tarzının C) Köleci toplum düzenin D) Loncalarin E) Ustalık belgesinin u sektörlerin ihtiyaç duyduğu dayanıklı ürünle-

Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster