Soru:

e ilişkiler kur A) Avrup B) Kuzey e Frans D) Afrika E) Ingilte acılığına kar- MEB 2020-2021 Opme, Değerlendinna siyasi birliği 2

e ilişkiler kur
A) Avrup
B) Kuzey
e Frans
D) Afrika
E) Ingilte
acılığına kar-
MEB 2020-2021 Opme, Değerlendinna
siyasi birliği
20. Otuz Yil Savaşları sonunda Fransa, artık Avrupa gi-
yasetine yön veren devlet konumuna yükselirken
Ingiltere de Batı dünyasında etkili olmaya başlamıştır.
Westphalia Barşı ile bazı Avrupa ülkeleri topraklarını
genişletirken özellikle Almanya'da gerileme ve iç ka.
rışıklıklar başlamıştır. Bu antlaşma ile Avrupa'da din
etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve ulusla-
rarası alanda modern devletler hukukunun temelleri
atılmıştır. Artık evrensel imparatorluklar yerini ulusal
krallıklara ve ulus devletlerine bırakmıştır.
Buna göre,
4. Güç dengeleri değişmiştir.
W Almanya otoritesini kaybetmiştir.
HI. Demokratikleşme çabaları başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
D) I ve II.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
VI ve III.

e ilişkiler kur A) Avrup B) Kuzey e Frans D) Afrika E) Ingilte acılığına kar- MEB 2020-2021 Opme, Değerlendinna siyasi birliği 20. Otuz Yil Savaşları sonunda Fransa, artık Avrupa gi- yasetine yön veren devlet konumuna yükselirken Ingiltere de Batı dünyasında etkili olmaya başlamıştır. Westphalia Barşı ile bazı Avrupa ülkeleri topraklarını genişletirken özellikle Almanya'da gerileme ve iç ka. rışıklıklar başlamıştır. Bu antlaşma ile Avrupa'da din etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve ulusla- rarası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır. Artık evrensel imparatorluklar yerini ulusal krallıklara ve ulus devletlerine bırakmıştır. Buna göre, 4. Güç dengeleri değişmiştir. W Almanya otoritesini kaybetmiştir. HI. Demokratikleşme çabaları başlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. D) I ve II. B) Yalnız II. C) Yalnız III. VI ve III.

Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster