Soru:

5. "Askeri zaferler, beraberinde siyasi zaferleri getirir." ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin askeri zafer son

5. "Askeri zaferler, beraberinde siyasi zaferleri getirir."
ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin
askeri zafer sonrası gelen bir siyasi zafer olduğun-
dan bahsedilemez?
A) Sakarya Meydan Muharebesi - Kars Antlaşması
B) Büyük Taarruz - Lozan Antlaşması
C) 1. İnönü Savaşı - Moskova Antlaşması
D) 93 Harbi - Berlin Antlaşması
E) Sakarya Meydan Muharebesi - Ankara Antlaşması
-

5. "Askeri zaferler, beraberinde siyasi zaferleri getirir." ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin askeri zafer sonrası gelen bir siyasi zafer olduğun- dan bahsedilemez? A) Sakarya Meydan Muharebesi - Kars Antlaşması B) Büyük Taarruz - Lozan Antlaşması C) 1. İnönü Savaşı - Moskova Antlaşması D) 93 Harbi - Berlin Antlaşması E) Sakarya Meydan Muharebesi - Ankara Antlaşması -

Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster