Soru:

D) I ve III diniz ! E) I ve III C) Yalnız 110 1. Bursa Iznik XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Mevlana, Yu- nus Emre, Hacı Bekta

D) I ve III
diniz !
E) I ve III
C) Yalnız 110
1.
Bursa
Iznik
XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Mevlana, Yu-
nus Emre, Hacı Bektaşi Veli'nin eserlerinin gü-
nümüzde de ilgi görmesi,
111. Konya
Yukarıdaki ken
Selçuklu Devlet
rak kullanıldığı
A) Yalniz !
1. eserlerin sade bir Türkçeyle yazılmış olması,
mesajlarının evrensel olması,
III. insan sevgisini konu edinmeleri
durumlarından hangilerine doğrudan bağlanabi-
lir?
D)) Il ve Il
Anadolu'da v
şında buluna
sahibi değil
A) Yalnız!
B) Yalnız!
C) Yalnız 1
Bu bilgiye
nemiyle il
D) I ve III
E) I, II ve III
1.
Yöne
müşt

D) I ve III diniz ! E) I ve III C) Yalnız 110 1. Bursa Iznik XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Mevlana, Yu- nus Emre, Hacı Bektaşi Veli'nin eserlerinin gü- nümüzde de ilgi görmesi, 111. Konya Yukarıdaki ken Selçuklu Devlet rak kullanıldığı A) Yalniz ! 1. eserlerin sade bir Türkçeyle yazılmış olması, mesajlarının evrensel olması, III. insan sevgisini konu edinmeleri durumlarından hangilerine doğrudan bağlanabi- lir? D)) Il ve Il Anadolu'da v şında buluna sahibi değil A) Yalnız! B) Yalnız! C) Yalnız 1 Bu bilgiye nemiyle il D) I ve III E) I, II ve III 1. Yöne müşt

Yazının İcadı ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster