Soru:

Bankası /benimhocam TEST 32 13. • Yöneticilerine "han" veya "giray" unvanı verilmiştir. İmtiyazlı eyaletler arasında yer almıştı

Bankası
/benimhocam TEST 32
13. •
Yöneticilerine "han" veya "giray" unvanı verilmiştir.
İmtiyazlı eyaletler arasında yer almıştır.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Osmanlı eyaletlerin-
den hangisiyle ilgilidir?
A) Mısır
B) Kırım
C) Eflâk
D) Mekke
E) Trablusgarp

Bankası /benimhocam TEST 32 13. • Yöneticilerine "han" veya "giray" unvanı verilmiştir. İmtiyazlı eyaletler arasında yer almıştır. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Osmanlı eyaletlerin- den hangisiyle ilgilidir? A) Mısır B) Kırım C) Eflâk D) Mekke E) Trablusgarp

Yazının İcadı ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster