Soru:

A PIU C) Belgrat B) Edirne D) 1700 Istanbul E) 1724 Istanbul Yalnız III 18. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşma- → 178

A PIU
C) Belgrat
B) Edirne
D) 1700 Istanbul
E) 1724 Istanbul
Yalnız III
18. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşma-
→ 1782 Ant
larıyla kaybettiklerinin bir kısmını aşağıdaki
politi-
antlaşmalardan hangileri ile geri almıştır?
açık-
A) Prut - Yaş
B) Pasarofça - Ziştovi
ndan
C) Belgrat - Yaş
D) Küçük Kaynarca - Belgrat
eleri
E) Prut - Belgrat
4 AM
için

A PIU C) Belgrat B) Edirne D) 1700 Istanbul E) 1724 Istanbul Yalnız III 18. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşma- → 1782 Ant larıyla kaybettiklerinin bir kısmını aşağıdaki politi- antlaşmalardan hangileri ile geri almıştır? açık- A) Prut - Yaş B) Pasarofça - Ziştovi ndan C) Belgrat - Yaş D) Küçük Kaynarca - Belgrat eleri E) Prut - Belgrat 4 AM için

Yazının İcadı ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster