Soru:

5 3. Abbasiler, Bağdat'ı başkent yaptıktan sonra Sasani yöne- tim biçimini örnek alarak halifelikten sonra en yetkili makam olan

5
3. Abbasiler, Bağdat'ı başkent yaptıktan sonra Sasani yöne-
tim biçimini örnek alarak halifelikten sonra en yetkili makam
olan vezirlik makamını oluşturmuşlardır. Abbasiler bu maka-
ma daha çok mevali vezirler atamıştır.
Abbasilerin bu uygulamalarının aşağıdakilerden hangi-
sine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Sinir güvenliğini sağlamaya
B) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
C) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı oluşturmaya
D) Taht kavgalarını önlemeye
EYönetimde gayrimüslimlere de görev vermeye
Yanit Yayinlari

5 3. Abbasiler, Bağdat'ı başkent yaptıktan sonra Sasani yöne- tim biçimini örnek alarak halifelikten sonra en yetkili makam olan vezirlik makamını oluşturmuşlardır. Abbasiler bu maka- ma daha çok mevali vezirler atamıştır. Abbasilerin bu uygulamalarının aşağıdakilerden hangi- sine yönelik olduğu savunulabilir? A) Sinir güvenliğini sağlamaya B) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye C) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı oluşturmaya D) Taht kavgalarını önlemeye EYönetimde gayrimüslimlere de görev vermeye Yanit Yayinlari

Yazının İcadı ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster