Soru:

1982 Anayasasına göre yürütme yetkisi ve görevi yukarıdakilerden hangileri tarafından kullanır ve yerine getirilir? b. Yalnız II

1982 Anayasasına göre yürütme yetkisi ve görevi yukarıdakilerden hangileri
tarafından kullanır ve yerine getirilir?
b. Yalnız III
C. IV
e. I, II, III ve IV
a. Yalnız II
d. II
, III
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in niteliklerinden olan sosyal devletin
amaçlarından biri değildir? (KPSS-GYGK-CS/2007)
a. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
b. Devlet mülkiyetinin genişletilmesi
C. Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
d. İstihdamın geliştirilmesi
e. Fırsat eşitliğinin sağlanması

1982 Anayasasına göre yürütme yetkisi ve görevi yukarıdakilerden hangileri tarafından kullanır ve yerine getirilir? b. Yalnız III C. IV e. I, II, III ve IV a. Yalnız II d. II , III Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir? (KPSS-GYGK-CS/2007) a. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi b. Devlet mülkiyetinin genişletilmesi C. Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması d. İstihdamın geliştirilmesi e. Fırsat eşitliğinin sağlanması

Yazının İcadı ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster