Soru:

Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal'in, "Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir." cü

Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal'in, "Eski
toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve
eğitimle gerçekleşir." cümlesine uygun olarak XIX.
yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan islahatlar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi
B) Rüştiyelerin açılması
C) Medreselerin Maarif Vekâletine bağlanması
D) idadilerin açılması
2) 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesi

Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal'in, "Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir." cümlesine uygun olarak XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan islahatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi B) Rüştiyelerin açılması C) Medreselerin Maarif Vekâletine bağlanması D) idadilerin açılması 2) 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesi

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster