Soru:

TYT/SO 6. Tanzimat Fermeni, devletin to ve diş nedenlerle daima baskilannin artması üzerine devleti bu durumdan tehlikesi ile ka

TYT/SO
6. Tanzimat Fermeni, devletin to ve diş nedenlerle daima
baskilannin artması üzerine devleti bu durumdan
tehlikesi ile karşılaşması ve Avrupali devletlerin
kurtarmak için bir çare olarak düşünmüştür.
Bu bilgiye dayanarak Tanzimat Fermani'nin;
hallon siyasal yaşama katılımını artırmak,
I. Müslüman ve Hristiyan toplumları hukuki
yönlerden birbirine yaklaştırmak,
III. Avrupalı devletlerin azınlıklar bahane ederek
Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını
engellemek
amaçlarından hangilerine yönelik hazırlandığı
savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve II

TYT/SO 6. Tanzimat Fermeni, devletin to ve diş nedenlerle daima baskilannin artması üzerine devleti bu durumdan tehlikesi ile karşılaşması ve Avrupali devletlerin kurtarmak için bir çare olarak düşünmüştür. Bu bilgiye dayanarak Tanzimat Fermani'nin; hallon siyasal yaşama katılımını artırmak, I. Müslüman ve Hristiyan toplumları hukuki yönlerden birbirine yaklaştırmak, III. Avrupalı devletlerin azınlıklar bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek amaçlarından hangilerine yönelik hazırlandığı savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve II

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster