Soru:

İLK TATS BİR KAHRAMAN DOĞUYOR - J TEKBAB KODU YAZ yod OKUT "İstanbul'daki Fransızlar cumhuriyet sembolü olarak kokart takıyorlar

İLK
TATS
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR - J
TEKBAB
KODU
YAZ
yod
OKUT
"İstanbul'daki Fransızlar cumhuriyet sembolü olarak kokart takıyorlardı. Özgürlük ağacı etrafın-
da şenlik yapıyorlardı. Dünya bunlardan kuşkulanıyor ama biz soğukkanlı, kendimizden emin bir
durumda aldırış bile etmiyorduk. Çünkü devrimin ortaya attığı düşüncelerin anlamını ve doğu-
racağı tehlikeyi bilmiyor, göremiyorduk. Hâlbuki bu düşünceler Avrupa ile beraber bizi de te-
melimizden sarsarak yıkılmamızı hızlandıracaktı."
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa'nın bu sözlerinden hareketle;
1. Fransız İhtilali'nin etkilerinin ulusal alanda sınırlı kalmadığın
II. Osmanlı yönetiminin, Fransız İhtilali'nin etkilerini geç fark ettiği,
III. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü konusunda denge siyaseti takip ettiği
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnızl.
B) I ve II.
C) II ve III.
(DI
I, II ve III.

İLK TATS BİR KAHRAMAN DOĞUYOR - J TEKBAB KODU YAZ yod OKUT "İstanbul'daki Fransızlar cumhuriyet sembolü olarak kokart takıyorlardı. Özgürlük ağacı etrafın- da şenlik yapıyorlardı. Dünya bunlardan kuşkulanıyor ama biz soğukkanlı, kendimizden emin bir durumda aldırış bile etmiyorduk. Çünkü devrimin ortaya attığı düşüncelerin anlamını ve doğu- racağı tehlikeyi bilmiyor, göremiyorduk. Hâlbuki bu düşünceler Avrupa ile beraber bizi de te- melimizden sarsarak yıkılmamızı hızlandıracaktı." Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa'nın bu sözlerinden hareketle; 1. Fransız İhtilali'nin etkilerinin ulusal alanda sınırlı kalmadığın II. Osmanlı yönetiminin, Fransız İhtilali'nin etkilerini geç fark ettiği, III. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü konusunda denge siyaseti takip ettiği çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnızl. B) I ve II. C) II ve III. (DI I, II ve III.

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster