Soru:

D) I ve III E) II ve III B Trol L G S A R 6. Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve Trab- zon Muhafazai Hukuk Cemiyetinin katkı

D) I ve III
E) II ve III
B
Trol
L
G
S
A
R
6.
Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve Trab-
zon Muhafazai Hukuk Cemiyetinin katkıları ile
gerçekleşen Erzurum Kongresi'nin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Anadolu'da Ermenistan Devleti'nin kurul-
masına engel olmak
BY Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını geciktirmek
) Anadolu'nun tamamının düşman işgalinden kur-
tulmasını sağlamak
DJ Sivas Kongresi'nde alınan kararları uygulamak
E) TBMM'nin gücünü ve otoritesini artırmaya çalış-
mak
I Sarmal Tarih Soru Bankası

D) I ve III E) II ve III B Trol L G S A R 6. Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve Trab- zon Muhafazai Hukuk Cemiyetinin katkıları ile gerçekleşen Erzurum Kongresi'nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Anadolu'da Ermenistan Devleti'nin kurul- masına engel olmak BY Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını geciktirmek ) Anadolu'nun tamamının düşman işgalinden kur- tulmasını sağlamak DJ Sivas Kongresi'nde alınan kararları uygulamak E) TBMM'nin gücünü ve otoritesini artırmaya çalış- mak I Sarmal Tarih Soru Bankası

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster