Soru:

C. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. 1. 1830 İhtilali Düşüncesinin dün- yaya yayılmasında etkili ol

C. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun
sözcükleri yazınız.
1. 1830 İhtilali
Düşüncesinin dün-
yaya yayılmasında etkili olmuştur
2. Sanayi Devrimi
İsimli bilim insa-
ninin buharlı makineyi bulmasıyla başlamıştır
Isyanları
3. Osmanlı Devleti'nde
Fransız ihtilali ile başlamıştır
4. Kapitalizm ........... yönü ile gelişen ül-
keler tarafından desteklenmiştir.

C. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. 1. 1830 İhtilali Düşüncesinin dün- yaya yayılmasında etkili olmuştur 2. Sanayi Devrimi İsimli bilim insa- ninin buharlı makineyi bulmasıyla başlamıştır Isyanları 3. Osmanlı Devleti'nde Fransız ihtilali ile başlamıştır 4. Kapitalizm ........... yönü ile gelişen ül- keler tarafından desteklenmiştir.

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster