Soru:

B. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os- manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin ol

B. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os-
manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin
olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini
kabul etmemiştir.
İngiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda;
1. Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitülasyon hakkı elde
etmesi,
II. Rusya'ya karşı Osmanlı - İngiliz yakınlaşmasının artması,
III. Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka-
zanması,
durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

B. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os- manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini kabul etmemiştir. İngiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda; 1. Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitülasyon hakkı elde etmesi, II. Rusya'ya karşı Osmanlı - İngiliz yakınlaşmasının artması, III. Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka- zanması, durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster