Soru:

30. Redif Teşkilatı, 8 Temmuz 1834'te Redif Kanunnamesi'nin çıkarılmasıyla oluşturuldu ve gereğinin yapılması Serasker Koca Hüsr

30. Redif Teşkilatı, 8 Temmuz 1834'te Redif
Kanunnamesi'nin çıkarılmasıyla oluşturuldu ve
gereğinin yapılması Serasker Koca Hüsrev Paşa'ya
havale edildi. Ardından, Redif Teşkilatı kurulacak
yerlerin vali ve mutasarnıfları durumdan haberdar edildi,
Yeni kurulan bu ordu teşkilatı hakkında resmi gazete
kanalıyla bilgiler verildi.
Buna göre bilgilendirme yapmak amacıyla
kullanılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim-/ Vekay
B) Tercüman-ı Hakikat
C) Tasvir-i Elkår
D) Tercüman-1 Ahval
E) Ceride-i Havadis

30. Redif Teşkilatı, 8 Temmuz 1834'te Redif Kanunnamesi'nin çıkarılmasıyla oluşturuldu ve gereğinin yapılması Serasker Koca Hüsrev Paşa'ya havale edildi. Ardından, Redif Teşkilatı kurulacak yerlerin vali ve mutasarnıfları durumdan haberdar edildi, Yeni kurulan bu ordu teşkilatı hakkında resmi gazete kanalıyla bilgiler verildi. Buna göre bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılan gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) Takvim-/ Vekay B) Tercüman-ı Hakikat C) Tasvir-i Elkår D) Tercüman-1 Ahval E) Ceride-i Havadis

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster