Soru:

2 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki Türkçülük fikrinin gelişmesinde de önemli katkılarda bulu- nan Azerî aydınlar arasında

2
9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki Türkçülük
fikrinin gelişmesinde de önemli katkılarda bulu-
nan Azerî aydınlar arasında yer almaz?
A) Yusuf Akçura
B) Ali Merdan Bey
C) Ahmed Ağaoğlu
D) Hüseyinzade Ali
E) Mehmed Emin Resulzade
Areboyce
Lek.
URO

2 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki Türkçülük fikrinin gelişmesinde de önemli katkılarda bulu- nan Azerî aydınlar arasında yer almaz? A) Yusuf Akçura B) Ali Merdan Bey C) Ahmed Ağaoğlu D) Hüseyinzade Ali E) Mehmed Emin Resulzade Areboyce Lek. URO

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster