• Dersler
  • Tarih
  • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Konuları

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

3.
İç Neden: Meşrutiyetin getireceği Dış Neden: Reval Görüşmesi'nde
demokrasi ve hürriyet ortamında İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı
Osmanlı Devleti'nin korunmak ülkesini parçalamaya karar
istenmesi
vermeleri
NEDENLERİ
II. MEŞRUTİYET'İN İLAN EDİLMESİ
GELİŞİM

Tarih

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

3. İç Neden: Meşrutiyetin getireceği Dış Neden: Reval Görüşmesi'nde demokrasi ve hürriyet ortamında İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Osmanlı Devleti'nin korunmak ülkesini parçalamaya karar istenmesi vermeleri NEDENLERİ II. MEŞRUTİYET'İN İLAN EDİLMESİ GELİŞİM Meşrutiyet'in ilanından Z sonra seçimler yapılmış Mebusan Meclisi yeniden açılmıştır. ittihat ve Terakkinin önde gelen üyelerinden Niyazi Bey Resne'de, Binbaşı Enver Bey ise Selanik'te II. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklandılar. Ayak- lanmaları bastırmak için görevlendirilen birliklerin de isyancılara katılmasıy- la olaylar büyüdü. SONUÇLARI VIVE LA PATRIE-VIVE LA NATION VIVE LA LIBERTE Mecliste farklı görüşteki siyasi partiler yer almıştır. II. Meşrutiyet'in ilanını kutlamak için hazırlanmış posta kartı üzerinde "Yaşasın Vatan-Yaşasın Millet-Yaşasın Hürriyet" ifadesi yer almaktadır. ZAMANI lamaz? II. Abdülhamit, isyanın ülkenin diğer yerlerine de yayılmasını önlemek için 1908'de meşrutiyeti ikinci kez ilan etti. II. Meşrutiyet'in ilanı ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İttihat ve Terakki Cemiyeti meşruti yönetime karşıdır. B) Azınlıklara parlamentoda temsil hakkı verilmiştir. C) Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulmuştur. D) Çok partili siyasi sisteme geçilmiştir. E) II. Abdülhamit yönetimden çekilmiştir.

25 soru vardır.
1
20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Mete Han, ülkesinin sinirianni doğuda Böyük Okyanus'a,

Tarih

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

25 soru vardır. 1 20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Mete Han, ülkesinin sinirianni doğuda Böyük Okyanus'a, ba- tida Hazar Denizi'ne, kuzeyde Sibirya ovalarına, güneyde ise 3. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os- Himalaya Dağlarına kadar genişletmiş, ayrıca yaptığı askert, manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin idari ve sosyal düzenlemelerle kendisinden sonra kurulan Türk olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini kabul etmemiştir. devletlerine omek oluşturmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda Mete Han Devri için aşağıdakiler- Ingiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda: den hangisi söylenemez? Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitolasyon hakkı elde etmesi, A) Iç Asya'da Türk boylarının yaşadığı toprakların birleştirildiği Rusya'ya karşı Osmanli - Ingiliz yakınlaşmasının artması, B) fork töresinin yazılı hale getirildiği l, Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka- Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliğin sağlandığı zanması, Di Türk devlet teşkilatının temellerinin atildigi durumlanndan hangilerine zemin hazırlamıştır? Olkenin doğal sınırlara doğru genişletildiği ontve It D) í ve III EXT. Il ve III (A) Yalnız By Yalnizi ! DJA www.netlerikalla.com 1917'de, Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da meydana ge-

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE