Soru:

TYT / SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER TE Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din dersi olmak

TYT / SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER TE
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din
dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır.
3
1.
Tarih öğretmeni Orhan Bey derste Hz. Muhammed'in
Veda Hutbesi'nde dile getirdiği, "Müminler! Sözümü iyi
dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslüman'ın kar-
deşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir
Müslüman kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat
malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır." sözlerini
okumuş ve maalesef ilerleyen zamanlarda Müslümanların
buna uygun hareket etmediğini ifade etmiştir.
Orhan Bey'in bu görüşüne aşağıdakilerden hangisi
kanıt olarak gösterilebilir?
A) Siffin Savaşı'nın yapılması
B) Bedir Savaşı'nın gerçekleşmesi
C) Kudüs'ün fethedilmesi
D) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi
E) İkta sisteminin uygulanması
i
i
il

TYT / SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER TE Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır. 3 1. Tarih öğretmeni Orhan Bey derste Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde dile getirdiği, "Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslüman'ın kar- deşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır." sözlerini okumuş ve maalesef ilerleyen zamanlarda Müslümanların buna uygun hareket etmediğini ifade etmiştir. Orhan Bey'in bu görüşüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A) Siffin Savaşı'nın yapılması B) Bedir Savaşı'nın gerçekleşmesi C) Kudüs'ün fethedilmesi D) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi E) İkta sisteminin uygulanması i i il

VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster