Soru:

S-23)Bu yapılanmalardan birisi de Büyük Selçuklulann en güçü döneminde ortaya akan Haşhaşilik adlı yapılanmadır.1090 yılında Ala

S-23)Bu yapılanmalardan birisi de Büyük
Selçuklulann en güçü döneminde ortaya
akan Haşhaşilik adlı yapılanmadır.1090
yılında Alamut Kalesi'ni hileyle ele geçiren
Haşhaşiler kalede oluşturduğu yapay
cennette adamlarni haşhaşa alıştırarak
kendisine kayıtsız şartsız itaat eden
fedailer yetiştirmeye başlamıştır.
İnsanları etkileyerek kendi etrafında
toplamaya çalışan bu örgüt, siyasi
çalışmalarnda başarsız olduğu zaman
terör faaliyetlerini devreye sokarak
Selçuklu Devleti'ni zor duruma
düşürmüştür.
Yukanda sözü edilen sapkın tarikatın
kurucusu kimdir?
A)Hasan Sabbah
B)Baba İlyas
C)Şah Kulu
D)Şeyh Bedrettin
E)Şeyh Recep

S-23)Bu yapılanmalardan birisi de Büyük Selçuklulann en güçü döneminde ortaya akan Haşhaşilik adlı yapılanmadır.1090 yılında Alamut Kalesi'ni hileyle ele geçiren Haşhaşiler kalede oluşturduğu yapay cennette adamlarni haşhaşa alıştırarak kendisine kayıtsız şartsız itaat eden fedailer yetiştirmeye başlamıştır. İnsanları etkileyerek kendi etrafında toplamaya çalışan bu örgüt, siyasi çalışmalarnda başarsız olduğu zaman terör faaliyetlerini devreye sokarak Selçuklu Devleti'ni zor duruma düşürmüştür. Yukanda sözü edilen sapkın tarikatın kurucusu kimdir? A)Hasan Sabbah B)Baba İlyas C)Şah Kulu D)Şeyh Bedrettin E)Şeyh Recep

VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster