Soru:

I. Germiyanoğullarının topraklarının çeyiz yoluyla alınması II. Bizansla mücadele edilmesi III. Timur Devleti'yle Ankara Savaşı'

I. Germiyanoğullarının topraklarının çeyiz yoluyla
alınması
II. Bizansla mücadele edilmesi
III. Timur Devleti'yle Ankara Savaşı'nın yapılması
Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında izlediği yu-
karıdaki politikalardan hangilerinin, İslamiyet'i ye-
ni alanlara yayma amacı taşıdığı söylenebilir?
B) I ve II
A) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Germiyanoğullarının topraklarının çeyiz yoluyla alınması II. Bizansla mücadele edilmesi III. Timur Devleti'yle Ankara Savaşı'nın yapılması Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında izlediği yu- karıdaki politikalardan hangilerinin, İslamiyet'i ye- ni alanlara yayma amacı taşıdığı söylenebilir? B) I ve II A) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster