Soru:

Osmanlı Devleti'nde II. Abdülhamit Dönemi'nde sosyal devlet anlayışı doğrultusunda çok sayıda kurum ve tes- kilat kurulmuştur. A

Osmanlı Devleti'nde II. Abdülhamit Dönemi'nde sosyal
devlet anlayışı doğrultusunda çok sayıda kurum ve tes-
kilat kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurum veya teşkilatlar
dan biri debildi?
A) Darülaceze
B! Eykal Nezareti
C) Himaye-i Etfal Cemiyeti
D) Tekaud Sandiği
E) Istanbul Kuduz Hastanesi

Osmanlı Devleti'nde II. Abdülhamit Dönemi'nde sosyal devlet anlayışı doğrultusunda çok sayıda kurum ve tes- kilat kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kurum veya teşkilatlar dan biri debildi? A) Darülaceze B! Eykal Nezareti C) Himaye-i Etfal Cemiyeti D) Tekaud Sandiği E) Istanbul Kuduz Hastanesi

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster