Soru:

Osmanlı Devleti'nde ayrılıkçı hareketler önce Bal- kanlarda başlamıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savun

Osmanlı Devleti'nde ayrılıkçı hareketler önce Bal-
kanlarda başlamıştır.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden
olduğu savunulamaz?
A) Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımı
B) Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması
C) Coğrafi konum itibarıyla Avrupa'daki gelişmele-
rin yakından takip edilmesi
D) Balkanlarda Müslümanların bulunması
E) Osmanlı merkezî yönetiminin zayıflaması

Osmanlı Devleti'nde ayrılıkçı hareketler önce Bal- kanlarda başlamıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz? A) Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımı B) Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması C) Coğrafi konum itibarıyla Avrupa'daki gelişmele- rin yakından takip edilmesi D) Balkanlarda Müslümanların bulunması E) Osmanlı merkezî yönetiminin zayıflaması

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster