Soru:

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı ülkesinde it- tihat ve Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ahrar Partisi gibi

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı ülkesinde it-
tihat ve Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ahrar
Partisi gibi çok sayıda siyasi oluşumun ortaya çıkması
aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz?
A) Demokratik sürecin işlediğini
B) Darbe niteliği taşıyan olayların yaşandığını
C) Çok partili siyasi hayata geçildiğini
D) Meşrutiyetin liberal düşünceye katkı sağladığını
E) Farkı görüşlerin mecliste temsiline olanak sağlandığını

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı ülkesinde it- tihat ve Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ahrar Partisi gibi çok sayıda siyasi oluşumun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz? A) Demokratik sürecin işlediğini B) Darbe niteliği taşıyan olayların yaşandığını C) Çok partili siyasi hayata geçildiğini D) Meşrutiyetin liberal düşünceye katkı sağladığını E) Farkı görüşlerin mecliste temsiline olanak sağlandığını

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster