Soru:

C) I ve III ŞAHINKAYA güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir? A) Yalnız ! B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III iceri

C) I ve III
ŞAHINKAYA
güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız !
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
icerig
ki
.
CS
.
12. Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi'nde gerçek-
leştirilen Islahat çalışmalarından bazıları şunlardır:
Kuyucu Murad, isyanları baskı ve şiddet yoluyla
bastırmıştır.
Tarhuncu Ahmet Paşa, bütçe açığını kapatmak
için saray masraflarını kısmıştır.
IV. Murad, yeniçeri ve sipahi zorbalarının önde
gelenlerini ortadan kaldırmıştır.
Bu bilgiden hareketle XVII. yüzyıl islahatları ile
ilgili olarak,
1. Devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. L
#1. Sorunlara köklü çözüm önerileri üretilememiştir.
L
".
III. Batı'daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmiş
tir. x
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) Il ve III
E) I, II ve IT
Nereden
anladik?
130

C) I ve III ŞAHINKAYA güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir? A) Yalnız ! B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III icerig ki . CS . 12. Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi'nde gerçek- leştirilen Islahat çalışmalarından bazıları şunlardır: Kuyucu Murad, isyanları baskı ve şiddet yoluyla bastırmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa, bütçe açığını kapatmak için saray masraflarını kısmıştır. IV. Murad, yeniçeri ve sipahi zorbalarının önde gelenlerini ortadan kaldırmıştır. Bu bilgiden hareketle XVII. yüzyıl islahatları ile ilgili olarak, 1. Devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. L #1. Sorunlara köklü çözüm önerileri üretilememiştir. L ". III. Batı'daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmiş tir. x yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) Il ve III E) I, II ve IT Nereden anladik? 130