Soru:

an kısmına işaretleyiniz. 3. Rusya'nın Panslavizm propagandası sonucu Balkan Bu- nalımı ortaya çıkmış, İngiltere'nin isteği ile

an kısmına işaretleyiniz.
3.
Rusya'nın Panslavizm propagandası sonucu Balkan Bu-
nalımı ortaya çıkmış, İngiltere'nin isteği ile Balkanlarda-
ki bunalımın çözümü için 1876'da İstanbul'da konfe-
rans toplanmıştır. Konferansa katılan Avrupa devletleri,
Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te vali ve hâkimleri ken-
dilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti'ne önermişlerdir.
Bu bilgilere bakılarak,
1. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edilmek
istenmektedir.
II. Osmanlı'nın sınırları tehdit altındadır.
III. Balkanlardaki Osmanlı egemenliği sona ermiştir.
igona
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) 1, Il ve III

an kısmına işaretleyiniz. 3. Rusya'nın Panslavizm propagandası sonucu Balkan Bu- nalımı ortaya çıkmış, İngiltere'nin isteği ile Balkanlarda- ki bunalımın çözümü için 1876'da İstanbul'da konfe- rans toplanmıştır. Konferansa katılan Avrupa devletleri, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te vali ve hâkimleri ken- dilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti'ne önermişlerdir. Bu bilgilere bakılarak, 1. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edilmek istenmektedir. II. Osmanlı'nın sınırları tehdit altındadır. III. Balkanlardaki Osmanlı egemenliği sona ermiştir. igona yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) 1, Il ve III

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster