Soru:

7. Osmanlı Devleti'nde, I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler, II. bürokra side düzenlemeler, III. Enderun mektebinin kurulma

7. Osmanlı Devleti'nde,
I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler,
II. bürokra side düzenlemeler,
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye
yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DI ve II
E)I, II ve III
560 x 479

7. Osmanlı Devleti'nde, I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler, II. bürokra side düzenlemeler, III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III DI ve II E)I, II ve III 560 x 479