Soru:

7. Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Dev- leti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmış- tır. Enes bu yolculuğunda

7.
Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Dev-
leti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmış-
tır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Meclisinin açık
olduğunu, değişik firka ve cemiyetlerin bu Mecliste
temsil edildiğini görmüştür.
Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden
hangisine yaptığı söylenebilir?
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Mahmut Devri
C) Lale Devri
2. Meşrutiyet
ENI. Meşrutiyet

7. Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Dev- leti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmış- tır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Meclisinin açık olduğunu, değişik firka ve cemiyetlerin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür. Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir? A) Tanzimat Dönemi B) II. Mahmut Devri C) Lale Devri 2. Meşrutiyet ENI. Meşrutiyet

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster