Soru:

5. Aşağıdaki hangi antlaşma ile Osmanlı Devle- ti Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır

5. Aşağıdaki hangi antlaşma ile Osmanlı Devle-
ti Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde
ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır?
A) Edirne Antlaşması
B) Kütahya Antlaşması
C) Hünkâr İskelesi Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E)) Paris Barış Antlaşması

5. Aşağıdaki hangi antlaşma ile Osmanlı Devle- ti Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır? A) Edirne Antlaşması B) Kütahya Antlaşması C) Hünkâr İskelesi Antlaşması D) Bükreş Antlaşması E)) Paris Barış Antlaşması

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster