Soru:

4. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşamış bilim adamla rindan olan Kâtip Çelebi, "Devlet yapısı insan hayatı gibi çocukluk,

4.
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşamış bilim adamla
rindan olan Kâtip Çelebi, "Devlet yapısı insan hayatı gibi
çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık evrelerinden geçer.
de duruma uygun reçeteler hazırlayarak devletin ömrü-
Hekimlerin her yaşa göre ilaç vermeleri gibi yöneticiler
nü uzatabilirler. Ancak hekimlerin bilgili olması yetmez;
hastaya sözünü dinletmesi ve acı da olsa ilaca devam
etmesi gerekir." ifadeleriyle islahat yapmanın gerekliliğini
ifade etmiştir.
Kâtip Çelebi'nin bu ifadeleriyle;
1. islahatların çağa ve şartlara uygun olması gerektiği,
II. ülke sorunlarıyla ilgili alınan önlemlerin devamlılığının
gerekli olduğu,
III. batılı islahatçılardan yararlanılması gerektiği
yargılarından hangilerine vurgu yaptığı ileri sürüle-
bilir?
C) I ve III
A) Yalnız! B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2
Diğer Sayfaya Geçiniz

4. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşamış bilim adamla rindan olan Kâtip Çelebi, "Devlet yapısı insan hayatı gibi çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık evrelerinden geçer. de duruma uygun reçeteler hazırlayarak devletin ömrü- Hekimlerin her yaşa göre ilaç vermeleri gibi yöneticiler nü uzatabilirler. Ancak hekimlerin bilgili olması yetmez; hastaya sözünü dinletmesi ve acı da olsa ilaca devam etmesi gerekir." ifadeleriyle islahat yapmanın gerekliliğini ifade etmiştir. Kâtip Çelebi'nin bu ifadeleriyle; 1. islahatların çağa ve şartlara uygun olması gerektiği, II. ülke sorunlarıyla ilgili alınan önlemlerin devamlılığının gerekli olduğu, III. batılı islahatçılardan yararlanılması gerektiği yargılarından hangilerine vurgu yaptığı ileri sürüle- bilir? C) I ve III A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2 Diğer Sayfaya Geçiniz

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster