Soru:

4. 840 yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından Balasagun merkezli olarak kurulan Karahanlılar; Karluk, Yağma, Çiğil boylarının bi

4.
840 yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından Balasagun
merkezli olarak kurulan Karahanlılar; Karluk, Yağma,
Çiğil boylarının bir karmasıdırlar. Satuk Buğra Han'ın
tahta geçmesinin ardından İslam ile tanışan bu devlet
Türk-İslam tarihinin ilk eserlerini ortaya koymuştur. Türk
töresini İslam inancı ile örtüştüren Karahanlılar, devleti
doğu-batı olarak yönetmişler, devlet meselelerini de di-
vanda karara bağlamışlardır.
Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Türk tarihinin ilk yazılı eserlerini vermişlerdir.
B) Kurulduklarında Müslüman değillerdir.
C) Boyların birleşimiyle devletleşmişlerdir.
D) Türk töresini İslam inancının üzerine inşa etmişlerdir.
E) Satuk Buğra Han devlete en parlak dönemini yaşat-
mıştır.
B

4. 840 yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından Balasagun merkezli olarak kurulan Karahanlılar; Karluk, Yağma, Çiğil boylarının bir karmasıdırlar. Satuk Buğra Han'ın tahta geçmesinin ardından İslam ile tanışan bu devlet Türk-İslam tarihinin ilk eserlerini ortaya koymuştur. Türk töresini İslam inancı ile örtüştüren Karahanlılar, devleti doğu-batı olarak yönetmişler, devlet meselelerini de di- vanda karara bağlamışlardır. Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi kesinlikle doğrudur? A) Türk tarihinin ilk yazılı eserlerini vermişlerdir. B) Kurulduklarında Müslüman değillerdir. C) Boyların birleşimiyle devletleşmişlerdir. D) Türk töresini İslam inancının üzerine inşa etmişlerdir. E) Satuk Buğra Han devlete en parlak dönemini yaşat- mıştır. B