Soru:

3. wowoww.be na işare 1. İslamiyet tüm Türklerde devletin resmi dini hâline gelmiştir. II. Orta Asya'da İslam kültürüne dayanan

3.
wowoww.be
na işare
1. İslamiyet tüm Türklerde devletin resmi dini hâline
gelmiştir.
II. Orta Asya'da İslam kültürüne dayanan yeni bir
uygarlık oluşmaya başlamıştır.
11. İslamiyet, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ve
fethedilen birçok bölgede yay:lmıştır.
IV. İslamiyeti kabul eden Türkler Arap kültürünün
etkisiyle millî benliğini kaybederek Araplaşmıştır.
Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinin sonucunda
yukarıda verilenlerden hangilerinin ortaya çıktığı
söylenemez?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) Il velik
E) I, II ve IV

3. wowoww.be na işare 1. İslamiyet tüm Türklerde devletin resmi dini hâline gelmiştir. II. Orta Asya'da İslam kültürüne dayanan yeni bir uygarlık oluşmaya başlamıştır. 11. İslamiyet, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ve fethedilen birçok bölgede yay:lmıştır. IV. İslamiyeti kabul eden Türkler Arap kültürünün etkisiyle millî benliğini kaybederek Araplaşmıştır. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinin sonucunda yukarıda verilenlerden hangilerinin ortaya çıktığı söylenemez? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve IV D) Il velik E) I, II ve IV