Soru:

A) Yalnız B) Valnız III C) I ve II e III E) I, IL ve III E, 5. ADIM tonguç kampus 4 AM 3. ADIM 1 1 1 Karahanlılarda hükümdarın h

A) Yalnız
B) Valnız III
C) I ve
II e III
E) I, IL ve III
E,
5. ADIM
tonguç kampus
4 AM
3. ADIM
1
1
1
Karahanlılarda hükümdarın halkına karşı sorumlulukla-
ni arasında; paranın istikrarını sağlamak, geçim sıkıntısı
oluşturmamak, kanunları adalete uygun olarak belirle-
yip uygulayarak zorbalık ve kargaşaya engel olmak, ül-
ke içinde dirlik ve düzeni temin ile huzur ve güven için-
de yaşanmasını sağlamak gibi hususlar yer alır. Halkın
hükümdara karşı sorumlulukları arasında ise hükümda-
rin emir ve fermanlarına mutlak itaat etmek, hazinenin
hakkı olan vergiyi ödemek ve hükümdarın dostunu dost,
düşmanını düşman bilmek sayılabilir.
e
2. ADIM
7-
6
3
1
-
en
Ç-
1
1
1
1. ADIM
ar.
aki
Bu bilgilere göre Karahanlı Devleti'nde devlet-vatan-
daş ilişkilerine dair kabuller arasında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Enflasyonun varlığı korunmalıdır.
B! Devlet, âdil bir yönetim sergilemelidir.
C) Halk, hükümdarın otoritesini tanımalıdır.
D) Hükümdar, ekonomik istikrarı sağlamalıdır.
E) Halk devlete, devlet de halka karşı sorumludur.
tir.
1
45
7
ZADIMOA EA-SÖZ-DİL - 2. Fasiküt

A) Yalnız B) Valnız III C) I ve II e III E) I, IL ve III E, 5. ADIM tonguç kampus 4 AM 3. ADIM 1 1 1 Karahanlılarda hükümdarın halkına karşı sorumlulukla- ni arasında; paranın istikrarını sağlamak, geçim sıkıntısı oluşturmamak, kanunları adalete uygun olarak belirle- yip uygulayarak zorbalık ve kargaşaya engel olmak, ül- ke içinde dirlik ve düzeni temin ile huzur ve güven için- de yaşanmasını sağlamak gibi hususlar yer alır. Halkın hükümdara karşı sorumlulukları arasında ise hükümda- rin emir ve fermanlarına mutlak itaat etmek, hazinenin hakkı olan vergiyi ödemek ve hükümdarın dostunu dost, düşmanını düşman bilmek sayılabilir. e 2. ADIM 7- 6 3 1 - en Ç- 1 1 1 1. ADIM ar. aki Bu bilgilere göre Karahanlı Devleti'nde devlet-vatan- daş ilişkilerine dair kabuller arasında aşağıdakiler- den hangisi yer almaz? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Enflasyonun varlığı korunmalıdır. B! Devlet, âdil bir yönetim sergilemelidir. C) Halk, hükümdarın otoritesini tanımalıdır. D) Hükümdar, ekonomik istikrarı sağlamalıdır. E) Halk devlete, devlet de halka karşı sorumludur. tir. 1 45 7 ZADIMOA EA-SÖZ-DİL - 2. Fasiküt

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster