Soru:

4. Gaznelilerde halkın çoğunluğunu Afgan, Hint, Fars ve çeşitli Türk boyları oluşturuyordu. Devletin yöne- tim anlayışı bir grup

4.
Gaznelilerde halkın çoğunluğunu Afgan, Hint, Fars
ve çeşitli Türk boyları oluşturuyordu. Devletin yöne-
tim anlayışı bir grup ayaklanırsa diğer toplulukları
ayaklananların üzerine göndererek düzeni sağla-
mak şeklindeydi.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ula-
şılamaz?
A) Gaznelilerin çeşitli toplulukları birbirine karşı den-
ge unsuru olarak kullandığına V
BT Gaznelilerin çok uluslu bir yapıya sahip olduğuna
Gaznelilerin asayişi önemsediklerine
DJ Gaznelilerin asayişi sağlamak için farklı yollar de-
nediğine
E) Gaznelilerin ordusunun çok güçlü olduğuna

4. Gaznelilerde halkın çoğunluğunu Afgan, Hint, Fars ve çeşitli Türk boyları oluşturuyordu. Devletin yöne- tim anlayışı bir grup ayaklanırsa diğer toplulukları ayaklananların üzerine göndererek düzeni sağla- mak şeklindeydi. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ula- şılamaz? A) Gaznelilerin çeşitli toplulukları birbirine karşı den- ge unsuru olarak kullandığına V BT Gaznelilerin çok uluslu bir yapıya sahip olduğuna Gaznelilerin asayişi önemsediklerine DJ Gaznelilerin asayişi sağlamak için farklı yollar de- nediğine E) Gaznelilerin ordusunun çok güçlü olduğuna

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster