Soru:

3. mek Bizans İmparatorluğu, hâkim olduğu bölge itiba- riyla Hristiyanlığın doğu sınırını koruma görevini üstlenmiştir. Fakat Ma

3.
mek
Bizans İmparatorluğu, hâkim olduğu bölge itiba-
riyla Hristiyanlığın doğu sınırını koruma görevini
üstlenmiştir. Fakat Malazgirt Savaşı sonrasında
Anadolu'nun Türkler tarafından ele geçirilmeye
başlanması Bizans'ı telaşlandırmıştır. Bizans'ın
artık Hristiyanlığın doğu sınırını koruyamaz duru-
ma gelmesi Avrupa'da Türk korkusunun artmasına ·
neden olmuştur.
Bu durum karşısında Avrupalıların aşağıdaki-
lerden hangisini gerçekleştirdikleri söylenebi-
lir?
A) Moğollarla iş birliği yapmak
B) Balkanlarda güvenli bölgeler oluşturmak
C) Haçlı Seferlerini düzenlemek
D Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmek
El Anadolu'yu boşaltmak
13
Diğer sayfaya geçiniz.

3. mek Bizans İmparatorluğu, hâkim olduğu bölge itiba- riyla Hristiyanlığın doğu sınırını koruma görevini üstlenmiştir. Fakat Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun Türkler tarafından ele geçirilmeye başlanması Bizans'ı telaşlandırmıştır. Bizans'ın artık Hristiyanlığın doğu sınırını koruyamaz duru- ma gelmesi Avrupa'da Türk korkusunun artmasına · neden olmuştur. Bu durum karşısında Avrupalıların aşağıdaki- lerden hangisini gerçekleştirdikleri söylenebi- lir? A) Moğollarla iş birliği yapmak B) Balkanlarda güvenli bölgeler oluşturmak C) Haçlı Seferlerini düzenlemek D Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmek El Anadolu'yu boşaltmak 13 Diğer sayfaya geçiniz.

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster